Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Tình Như Chiếc Lá ThuGiao mùa sợi nắng hanh hao
Gió Thu man mác ngọt ngào vàng phai 
Phất phơ từng hạt mưa bay 
Chao nghiêng theo gió trải dài tít xa... 
Khơi lòng khúc hát ngân nga 
Bao nhiêu phiền muộn ngày qua tan dần 
Thu đi trút hết lá vàng 
Cành thay lộc biếc khẽ khàng điệu ru 
Tình sầu như chiếc lá thu 
Úa vàng phai rụng, tương tư ích gì!
     
01.07.2015 Thùy Trang