Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Thu Dỗi Hờn

Chiều Thu sắc lá phôi phai
Chân trời ảm đạm mây bay tím buồn
Thu đan lên nỗi sầu vương
Cho hồn buốt giá nhớ thương não nề

Gió thu man mác tứ bề
Ngoài hiên thấp thoáng trăng thề thưở xưa
Xạc xào cành lá đung đưa
Như đang hờn dỗi người chưa quay về!
07.07.2014 Thùy Trang