Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015


Người buồn do bởi đa mang
Tôi buồn do bởi trái ngang vì người
Thôi thì ta hãy mỉm cười
Cho vơi đau khổ, kiếp đời nhân sinh!

30.07 2015 Thùy Trang