Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

THỦY CHUNG

Nguyện giữ câu thề lòng chung thủy
Tình yêu một thuở khắc vào tim
Chiều ngắm mây bay về thương nhớ
Gió vẫy chân trời nghiêng cánh chim
Thoáng lãng ưu sầu len mắt biếc
Thời gian vơi cạn theo tháng ngày
Vàng mai chớm nụ khoe hương sắc
Dẫu đời dâu bể chẳng nhạt phai!

17.01.2015 Thùy Trang

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

BỨC XÚC

Lòng người thay đổi bạc như vôi
Nguội lạnh niềm tin sụp đổ rồi
Ta đánh mất mình bằng thủ đoạn
Không cần sống tốt uổng đời thôi

Sống cho sắt đá mình còn giá
Đanh đá giơ càng chống lũ hâm
Cay nghiệt thói đời cần mạnh mẽ
Thật thà chỉ tổ thiệt vào thân

Kẻ nhiều chiêu ngọt nhạt tươi cười
Thật dối đủ trò tức chết tươi
Chân thật làm gì toàn bị thiệt
Công bằng đâu hỡi người đời ơi ?

Từ nay phải sống như sư tử
Nhai nát kẻ nào hiếp đáp ta
Lộn xộn bẻ đầu cho hết kiếp
Lời ta đã nói nhớ nghe CHƯA !

20.12.2014 Thùy Trang