Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Người Thứ Ba

Giận cô sao để trái tim !

Đi hoang lạc lối khó tìm đường ra

Vì cô là người thứ ba

Ngươi ấy đã có ngôi nhà tình yêu

Mà sao cô vẫn cứ liều

Chẳng được danh phận, chỉ nhiều sầu đau...

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

MỘNG UYÊN ƯƠNG

Xa xăm
Cách trở phương trời
Gửi mây theo gió
Những lời yêu thương
Để lòng
Thôi hết vấn vương
Đêm đêm
Dệt mộng uyên ương bên người

MPD 04.05.2014 Thùy Trang (Dĩ Vãng)