Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Tình SầuTình chưa một đêm gối đầu
Se chi duyên nợ giăng đầy tơ vương
Đêm ngồi lặng lẽ nhớ thương
Viết tên người ấy vào trang thơ tình.

Thơ tôi chỉ viết về mình
Nhưng luôn luôn có bóng hình ai kia
Mạch tuôn cảm xúc đầm đìa
Câu thơ da diết thấm thía nỗi sầu

Đời tôi lắm nổi bể dâu
Kiếp này đã lỡ, tìm đâu tình nồng 
Thôi thì cố nén trong lòng
Duyên tôi là thế, chẳng mong ở người...
  
25.09.2014 Thùy Trang