Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Vu Vơ

Cái cảm giác GHEN ở trong tôi, hầu như hông còn nữa, vì tôi đã hiểu được, tôi không có quyền "SỞ HỮU" đối phương. Có lẽ từ những suy nghĩ đó, đã làm tôi trở thành một tảng băng làm nguội lạnh tình cảm, dần dần tan biến đi tất cả những kỷ niệm và bao yêu thương của ngày nào. Biểu hiện từ những cảm xúc của tôi lúc này, hong biết nên vui hay buồn...!