Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Cái Sự Đời!

Chốn nào tìm được bình yên?
Sao đâu cũng thấy giả điên lắm trò
Thế gian sao lắm chiêu trò
Buông lời đường mật, nhỏ to lừa người
Để người trắc trở xẻ đôi
Người ta đôi ngã, mình cười được sao?