Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Quạnh Vắng


Riêng mình lặng lẽ giữa đêm thâu
Tình xa phím lạc nẻo thương sầu
Nỗi buồn chất chứa ai chia sẻ
Đêm trường tĩnh mịch biết về đâu ?

12.06.2015 Thùy Trang