Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Hình SN Hoàng Phương


Sinh Nhật Hoàng Phương tại nhà hàng QUÁ NGON 306 Lê Văn Sỹ,Tân Bình.