Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Duyên Tình Vỡ Đôi

Giang tay hứng giọt mưa buồn
Làm sao ai biết thác nguồn mưa tuôn

Mưa rơi thấm thấu, sầu vương
Người xa xa lắm lòng tuôn lệ sầu
   
Tháng mười đã hết mưa ngâu
Gió thu lay lá trên đầu gió đông

Đành thôi sầu ủ trong lòng
Duyên tình một thuở, chung đường vỡ tan
     
24.10.2015