Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

HẬN...!

Loạn thế tình người giã biệt nhau
Tim đau bởi cuộc sống muôn màu
Tâm buồn tiếc nuối đành vô vọng
Hận lắm ! Bao giờ mới hết đau...?

  
Thùy Trang 22.04.2015