Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

BỨC XÚC

Lòng người thay đổi bạc như vôi
Nguội lạnh niềm tin sụp đổ rồi
Ta đánh mất mình bằng thủ đoạn
Không cần sống tốt uổng đời thôi

Sống cho sắt đá mình còn giá
Đanh đá giơ càng chống lũ hâm
Cay nghiệt thói đời cần mạnh mẽ
Thật thà chỉ tổ thiệt vào thân

Kẻ nhiều chiêu ngọt nhạt tươi cười
Thật dối đủ trò tức chết tươi
Chân thật làm gì toàn bị thiệt
Công bằng đâu hỡi người đời ơi ?

Từ nay phải sống như sư tử
Nhai nát kẻ nào hiếp đáp ta
Lộn xộn bẻ đầu cho hết kiếp
Lời ta đã nói nhớ nghe CHƯA !

20.12.2014 Thùy Trang